ข้อสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์


ผู้สอน
อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ข้อสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา
65554

รหัสวิชาของสถานศึกษา
English Math and Science EP MEP

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายวิชา

เพื่อทบทวนและรวบรวมข้อสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ EP และ MEP


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books