หลักสูตร


ผู้สอน
อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตร

รหัสวิชา
65564

รหัสวิชาของสถานศึกษา
หลักสูตรต่างๆของโครงการสองภาษา

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายวิชา

รวมหลักสูตรต่างๆของโครงการสองภาษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books