ผู้สอน
เคลือวัลย์ สุวัฑฒนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6557

สถานศึกษา

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น