ค่ายดนตรี-นาฏศิลป์ ฤดูร้อน ปี 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ