homeคอมฯ ป.6 ปีการศึกษา 55
person
คอมฯ ป.6 ปีการศึกษา 55

ผู้สอน
ณวัฒน์ เชียงสาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมฯ ป.6 ปีการศึกษา 55

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6582

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)