ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล (ภาค กศบป.ภาคเรียนที่ 2/2564)


Pengajar
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
Waktu masuk saat ini pada sekitar 6 jam ago

Keterangan
ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล (ภาค กศบป.ภาคเรียนที่ 2/2564)

Nomor Identifikasi Kelas
66052

Kode Kelas
ศท. 0033701

Sekolah

Keterangan

ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล


฿1.029,00 -66.28%
฿334,00 -55.96%
฿51,00 -37.02%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)