งานวิชาการ-การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายชั้นป.5โรงเรียนอนุบาลสตูล หัวหน้าสายชั้น-ครู


ผู้สอน
นาง สไบแพร ฉิมเกื้อ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานวิชาการ-การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายชั้นป.5โรงเรียนอนุบาลสตูล หัวหน้าสายชั้น-ครู

รหัสวิชา
66074

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการส่งก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสัปดาห์ถัดไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)