homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 504
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 504

ผู้สอน
พรรณบุปผา จินาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 504

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
661

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)