ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 504

คำอธิบายชั้นเรียน

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ