homeพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1
personperson_add
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6637

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกพิมพ์ทดสอบความคล่องตัว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)