homeพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1
person
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6637

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การฝึกพิมพ์ทดสอบความคล่องตัว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)