นายแบงค์พััน


ผู้สอน
นาย พรรณเชษฐ์ พวงนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นายแบงค์พััน

Class ID
6652

สถานศึกษา
ตะวันเซ็นเตอร์
คำอธิบายวิชา

บทเรียนด้าน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)