homeนายแบงค์พััน
person
นายแบงค์พััน

ผู้สอน
นาย พรรณเชษฐ์ พวงนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นายแบงค์พััน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6652

สถานศึกษา
ตะวันเซ็นเตอร์

คำอธิบายวิชา

บทเรียนด้าน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)