การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-5/12


Teacher
ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
Current sign in at 8 minutes ago

Title
การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-5/12

Class ID
66584

School
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Description

เทคโนโลยี 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books