homeนาฏศิลป์ ป.2
person
นาฏศิลป์ ป.2

ผู้สอน
นางสาว จุฑาทิพย์ ทิพวารี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์ ป.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6662

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)