องค์การและการจัดการ
ผู้สอน

นาง วรินญา บุญสม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
องค์การและการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6695

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

คำอธิบายชั้นเรียน

 องค์การและการจัดการ เป็รวิชาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการในองค์การให้มีความเป็นเลิศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.