ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6


ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.. ประยงค์ ธรรมมะธะโร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

รหัสวิชา
670

สถานศึกษา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

     ชั้นเรียนนี้ สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการศึกษาบทเรียนล่วงหน้า ส่งใบงาน ปรึกษาหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ  และส่งเสริมนักเรียนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเองให้โดดเด่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books