ม.2/5 ประวัติศาสตร์ เทอม 1 ปี 65


ผู้สอน
นางสาว วรินศรา คงเทพ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/5 ประวัติศาสตร์ เทอม 1 ปี 65

รหัสวิชา
67108

รหัสวิชาของสถานศึกษา
46188

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)