การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายชั้นป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล หัวหน้าสายชั้นป.3


ผู้สอน
นางสาว ภัคนิธิ ฮะยีบิลัง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายชั้นป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล หัวหน้าสายชั้นป.3

รหัสวิชา
67186

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ส่งแผนการสอนป3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)