คธ.104 การบัญชีเบื้องต้น (B3=จันทร์5-9/พฤหัสบดี1-3/ศุกร์1-3,5) สป.13-18


ผู้สอน
ครู นิอร น้ำใจดี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คธ.104 การบัญชีเบื้องต้น (B3=จันทร์5-9/พฤหัสบดี1-3/ศุกร์1-3,5) สป.13-18

รหัสวิชา
67244

รหัสวิชาของสถานศึกษา
20200-1002

สถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

คำอธิบายวิชา

คธ.104 การบัญชีเบื้องต้น (B3=จันทร์5-9/พฤหัสบดี1-3/ศุกร์1-3,5) สป.13-18


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)