ทลบ.ยานยนต์(เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)65


Teacher
นาย ธีระ บินกาเซ็ม
Current sign in at 1 day ago

Title
ทลบ.ยานยนต์(เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)65

Class ID
67290

Standard Class Code
22-4000-2301

School
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

Description

สสสส


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)