ทลบ.ยานยนต์(เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)65


Pengajar
นาย ธีระ บินกาเซ็ม
Waktu masuk saat ini pada 1 hari ago

Keterangan
ทลบ.ยานยนต์(เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)65

Nomor Identifikasi Kelas
67290

Kode Kelas
22-4000-2301

Sekolah
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

Keterangan

สสสส


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)