ครูปาลิตา ประเสริฐสังข์ (ม.ต้น)


ผู้สอน
ครู กศน.ตำบล/ศรช.
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ครูปาลิตา ประเสริฐสังข์ (ม.ต้น)

รหัสวิชา
67341

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาระดับม.ต้นกลุ่มครูปาลิตา ประเสริฐสังข์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)