สังคมวัฒนธรรมชายแดนใต้ 1/65


ผู้สอน
นาย วันพิชิต ศรีสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมวัฒนธรรมชายแดนใต้ 1/65

รหัสวิชา
67374

รหัสวิชาของสถานศึกษา
22-40000-1501

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น ในด้านวิถีชีวิตและความเชื่อมั่นในศาสนา เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นไทยในปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)