855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)


ผู้สอน
ลดาวัลย์ สงทิพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)

รหัสวิชา
67393

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)