ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556 (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)
ผู้สอน

นางสาว ธัญรดี ปัตตังเว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556 (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6749

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556  (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.