homeปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556 (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)
person
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556 (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)

ผู้สอน
นางสาว ธัญรดี ปัตตังเว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556 (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6749

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556  (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)