วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ป.6/3 ปีการศึกษา 2565 ครู-นักเรียน


Pengajar
นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
Waktu masuk saat ini pada 2 bulan ago

Keterangan
วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ป.6/3 ปีการศึกษา 2565 ครู-นักเรียน

Nomor Identifikasi Kelas
67492

Kode Kelas
-

Sekolah
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Keterangan

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)