homeดนตรีไทย
person
ดนตรีไทย

ผู้สอน
นาย ธฤษฎา เมืองสีทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ดนตรีไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6750

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับใช้เรียนในรายวิชาพื้นฐาน ดนตรีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)