อาหารอาเซียน


Pengajar
Thanitnan Boonsrichana
Waktu masuk saat ini pada 17 hari ago

Keterangan
อาหารอาเซียน

Nomor Identifikasi Kelas
67533

Kode Kelas
5007454

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Keterangan

วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ลักษณะอาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุง และเครื่องเทศของแต่ละประเทศในอาเซียน หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารอาเซียน การจัดตกแต่งและนำเสนอ และการเก็บรักษา Culture of food consumption, characteristics of foods, raw materials, ingredients, spices in ASEAN countries, principles and techniques of Asian cooking, decoration, presentation and preservation


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)