การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์


ผู้สอน
นาย ธีระ บินกาเซ็ม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

รหัสวิชา
67571

รหัสวิชาของสถานศึกษา
22-40901-2401

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

คำอธิบายวิชา

wwwwwww


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)