ต้นทุน1หมู่850


ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ต้นทุน1หมู่850

รหัสวิชา
67624

รหัสวิชาของสถานศึกษา
03760231

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำอธิบายวิชา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books