92 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า กลุ่มเรียน ธุรกิจอาหาร


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
92 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า กลุ่มเรียน ธุรกิจอาหาร

รหัสวิชา
67663

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GESC101C101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

..


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)