427-104 Introduction to Criminology 1/65


Pengajar
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
Waktu masuk saat ini pada sekitar 2 bulan ago

Keterangan
427-104 Introduction to Criminology 1/65

Nomor Identifikasi Kelas
67716

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Keterangan

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books