จ-1-3-ITM110พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ 1/2565


ผู้สอน
pawat chimlek
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จ-1-3-ITM110พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ 1/2565

รหัสวิชา
67783

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ

คำอธิบายวิชา

ge เกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)