ผู้สอน
นาง ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง33117 การโปรแกรมและอัลกอรึทึม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6780

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสาระเพิ่มเติม สำหนับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6