homeง33117 การโปรแกรมและอัลกอรึทึม
person
ง33117 การโปรแกรมและอัลกอรึทึม

ผู้สอน
นาง ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง33117 การโปรแกรมและอัลกอรึทึม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6780

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาสาระเพิ่มเติม สำหนับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)