คณิตศาสตร์ ป.6

ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์

โรงเรียนบ้านข่อย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย ป.6