เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

438-101 ศาสนวิถี กลุ่ม 1 (เรียนวันพฤหัสบดี)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ