857-312 Production Planning and Inventory Management in Food Industry (1-2565)


ผู้สอน
Kanya Auckaraaree
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-312 Production Planning and Inventory Management in Food Industry (1-2565)

รหัสวิชา
68065

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

การวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การปรับแผนการผลิต การกำหนดตารางการผลิตหลัก การจัดตารางการผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต เทคนิคการควบคุมการผลิต ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และ การจัดการคลังสินค้า

Production planning and control in food industry, capacity planning, aggregate production planning, adjust production plan, master production scheduling, production schedules, balance production line, production control techniques, inventory management and warehouse management


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)