homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผู้สอน
นาย ณฐาภพ โกมลตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
681

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)