หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2


ผู้สอน
ชาคริต ทองอุไร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2

รหัสวิชา
682

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

หลักการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 (unit operations 2) เป็นรายวิชาชีพในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ที่กล่าวถึงหน่วยปฏิบัติการพื้นฐานที่พบโดยทั่วไปคือ การกลั่น การดูดซับ การสกัดของเหลว-ของเหลว และการสกัดของแข็ง ซึ่งมักเป็นการดำเนินการหลายขั้นตอนแบบพหุเสตจ (multistage)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books