ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/2-6/10 ปีการศึกษา 2565


ผู้สอน
6609 ครูสุเทพ เทียมคลี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/2-6/10 ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา
68403

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับ เข้าชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน Clssstart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books