homeชีววิทยา
person
ชีววิทยา

ผู้สอน
นางสาาว ผการัตน์ โรจน์ดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6845

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้มีเนื้อหาควรามรู้เกี่ยวกับวิชาชีววิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)