homeมัธยมศึกษาปีที่6/9
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่6/9

ผู้สอน
นาย สลิด ชูชื่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่6/9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6853

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนปกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)