CPE 2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2/2565)


ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
CPE 2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2/2565)

รหัสวิชา
68776

รหัสวิชาของสถานศึกษา
CPE 2228

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำอธิบายวิชา

แนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมเลเยอร์ของเครือข่าย รูปแบบการสื่อสาร โพรโทคอลจุดต่อจุดและลิงก์ รูปแบบการหน่วงในเครือข่ายข้อมูล โพรโทคอลการควบคุมข้อมูลเข้าออกระดับกลาง การไหลของข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ โครงข่ายสวิตชิ่ง การกำหนดเส้นทางของเครือข่ายข้อมูล โครงข่ายแบบคลาวด์ สถาปัตยกรรมและระบบมาตรฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books