หน้าที่ชาวพุทธ


ผู้สอน
105 อธิตยา ปัดถาวะโร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หน้าที่ชาวพุทธ

รหัสวิชา
68821

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหน้าที่ของชาวพุทธ เนื้อหาในการเรียนการสอน การที่เราอยู่ในพระพุทธศานา นับถือพระพุทธศาสนา เราก็ควรที่จะรู้จักหน้าที่ทั้งในการประพติ ปฏิบัติตนในเหมาะสมต่อศาสนาของเรา รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตนดี เราเป็นชาวพุทธควรบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนา การเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)