441-306 Tourism Management 2/2022


ผู้สอน
Rudsada Kaewsaeng-on
เข้าสู่ระบบเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-306 Tourism Management 2/2022

รหัสวิชา
68879

รหัสวิชาของสถานศึกษา
441-442

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

441-442 Tourism Management 1/2021


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)