พลังงานลมและการประยุกต์ใช้งาน


ผู้สอน
Woranuch Jangsawang
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พลังงานลมและการประยุกต์ใช้งาน

รหัสวิชา
69014

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5683433

สถานศึกษา
มหาวืทบาลัยราชภัฏพระนคร

คำอธิบายวิชา

วิศวกรรมระบบพลังงานลมรวมถึงการวิเคราะหือากาศพลศาสตร์การออกแบบเชิงกลศาสตร์ การวิเคราะห์แรงลม การวิเคราะห์ระบบพลังงานลมและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)