ภาษาไทย


ผู้สอน
นางสาว อนิตา สายสุด
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

รหัสวิชา
69017

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท16101

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดช่อม่วง

คำอธิบายวิชา

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)