ธุรกิจออนไลน์


Teacher
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
Current sign in at 1 day ago

Title
ธุรกิจออนไลน์

Class ID
69073

Standard Class Code
MGM0513

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Description

ธุรกิจออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow