ผู้สอน
นาย จำลอง ภู่ก๋ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม6-1-2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6920

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดทรงธรรม


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนม.6/1 ปีการศึกษา2556 จำนวน 47 คน