ม6-1-2556

ผู้สอน
นาย จำลอง ภู่ก๋ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม6-1-2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6920

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนม.6/1 ปีการศึกษา2556 จำนวน 47 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)