ผู้สอน
นางสาว ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

421-335 Advanced Database [อ.ศรัณย์ลิตาโชติรัตน์ ม.อ.ปัตตานี]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6924

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

-