ช่างเกษตรเบื้องต้น


ผู้สอน
นาย ภูเบศร์ กาญจนาภา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ช่างเกษตรเบื้องต้น

รหัสวิชา
69301

รหัสวิชาของสถานศึกษา
20501 - 2003

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของงานช่างเกษตร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และความปลอดภัยในงานช่างเกษตร งานเชื่อมชิ้นงาน งานปูน งานคอนกรีต งานเดินสายไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กทางเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books