S 11 กศ.บท. (เสาร์ 12.30) ความงาม 2/65


Teacher
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
Current sign in at 7 days ago

Title
S 11 กศ.บท. (เสาร์ 12.30) ความงาม 2/65

Class ID
69641

Standard Class Code
GEHU101

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Description

สำหรับนักศึกษาฯ วิชาความงดงาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books